EUS ES ENG

TRACTORA COOP. ARTISTEN KOOPERATIBA
-ZKO ARGITALETXEA

-zko, Tractora Koop. E. artisten kooperatibaren baitan sortu den egitasmo bat da. Bere helburua, artearen eta bestelako ezagutza diziplinen artean kokatzen diren lanak argitaratzea eta zabaltzea da.

-zko argitaletxeak R.M. Azkuek bere hiztegia osatzeko erabili zuen metodoa bere egiten du. Landa lana eta edizio lanaren uztarketatik sortzen diren obren bidelagun, jatorri anitzetako zerak inguratu eta antolatzetik sortzen diren ezagutza sentikorrak artikulatu nahi ditu.

-zko atzizkia, gauzak nolakoak diren esateko erabiltzen dugu, zerez eginak edo zerekin eraikiak diren adierazteko. Gauzak zein materialekin osatuak diren arabera, halako izenlagunak sortzen ditugu, mundua materialki deskribatuz. Aldi berean, materialek hizkuntza sortu eta eraberritzeko duten ahalmenaren berri ematen digun atzizkia da -zko.

Teknika eta etnikaren arteko bidegurutzeei erreparatzeko, objektuen ontologiaz gogoeta egiteko eta gailu eta artefaktuen sorkuntza, erabilera eta eraldaketei arrastoa hartzeko borondatea du -zko argitaletxeak.

Prentsa Oharra

Argitaletxearen aurkezpena:
Abenduaren 7an, 10:30tan
Durangoko Azokako Areto Nagusian

LIBURU BERRIA KALEAN

GELDI 2011-2017.
GOITIBEHERA JAITSIERAK
Usue Arrieta eta Vicente Vázquez

GELDI 2011-2017 Goitibehera jaitsierak Euskal Herriko goitibeheren fenomenoari buruz argitaratu den lehen liburu monografikoa da. Gailu artistiko gisa diseinatu eta konfiguratuta, etnografia eta argazkigintza dokumentalak eskaintzen dituen tresnez baliatzen da. Argitalpen honek, modernitatearen esperientzi estetikoaren parte esanguratsua diren, lan industriala eta errepideetatik eratorritako mugikortasunaren inguruko hausnarketa egiteko espazio bat zabaltzen du.

GELDI 2011-2017

Goitibehera jaitsierak hiru gorputzetan zabaltzen den zenbakitutako eta sinatutako serie limitatuko argitalpena da, euskaraz eta gazteleraz idatzia eta ingelesera oso-osorik itzulia. Argitalpenak ehunka argazki biltzen ditu, bi inbentario osagarri, eta argitalpenerako idatzitako edo eta itzulitako testu kritiko sorta. Goitibeherak bide asfaltatuetan behera jaisteko erabiltzen diren motorrik gabeko ibilgailu auto-eraikiak dira. Haien eraikuntza eta erabilpena Euskal Herrian erroturik dagoen kultur jarduera bizia da. Bertako modernitatearen ezaugarri izan diren bi fenomeno garrantzitsuren arteko bidegurutzean agertzen dira: bailaren industrializazioa batetik eta errepideen asfaltatzea bestetik. Goitibeherak industri makineria astuna eta automobilgintza piezak berrantolatuz sortzen dira, lantegian ikasitako ezagutzak asmamenaren zerbitzura jartzen dituztelarik. Mundu materiala birziklatu, zatitu, eraldatu eta berrantolatzeko gaitasuna dutenez, egungo mundua irudikatzeko ahalmena dute eta lanaren esfera tradizionaletik harago, bizitzaren alderdi sortzaile eta kolektiboa azpimarratzen dute.

Liburuaren Aurkezpena

Abenduaren 7an, 10:30tan
Durangoko Azokako Areto Nagusian


╋ Info: info(at)zko(dot.)tools      Tractora Koop. E.